ARCHITEKTURA - PROJEKCE STAVEB
KOMPLETNÍ PROJEKTY
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE

            Náš architektonicko-stavební atelier se zabývá projektováním novostaveb i rekonstrukcí občanských, bytových, administrativních a dalších staveb, rodinných domů i přípravou území investičních areálů.
            Kompletní služby - mimo vlastní předprojektové a projektové přípravy (studie, projekty pro územní řízení, stavební řízení a realizační dokumentace) zajišťujeme na přání investora i zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum, inženýrskou činnost a dále provádíme autorský a technický dozor v průběhu realizace stavby.

ing. arch. Vladimír Hron - autorizovaný architekt, jednatel společnosti
BYTOVÉ OBJEKTY REKONSTRUKCE RODINNÉ DOMY
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY DALŠÍ PROJEKTY ABC RODINNÝCH DOMŮ

Atelier VJH, s.r.o.
JEREMENKOVA 88, 140 00 PRAHA 4
telefon: 272 103 275
fax: 244 460 440

www.AtelierVJH.cz
email: atelier@vjh.cz
Atelier VJH, s.r.o.
MLADENOVOVA 5, 143 00 PRAHA 4

IČO: 493 54 159
DIČ: 012-493 54 159

tel.(záz.) + fax: 241 767 054


ing. arch. František PRAJER ing. arch. František PRAJER
autorizovaný architekt
č.: CKA 02960
ing. arch. Vladimír HRON
autorizovaný architekt
č.: CKA 01926
ing. arch. Vladimír HRON
    Články, inzerce
Webdesign: NETservis s.r.o.