Atelier VJH s.r.o.

ARCHITEKTURA / PROJEKCE STAVEB

KOMPLETNÍ PROJEKTY / NOVOSTAVBY / REKONSTRUKCE

BYTOVÉ DOMY - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY - OBČANSKÉ STAVBY

ŠKOLSKÉ STAVBY - ZDRAVOTNICKÉ STAVBY - SKLADOVÉ OBJEKTY

RODINNÉ DOMY - PŘÍPRAVA - ZAINVESTOVÁNÍ POZEMKŮ

Architektonicko-stavební atelier se zabývá projektováním novostaveb i rekonstrukcí občanských, bytových, administrativních, školských a dalších staveb, rodinných domů i přípravou území bytových a investičních areálů.

Provádíme kompletní projektové služby - od urbanistických a zastavovacích studií areálů po realizační dokumentaci jejich zasíťování, u jednotlivých objektů provádíme kompletní projektovou přípravu a to od studie objektu, přes projekt pro územní řízení (DUR), projekt pro stavební povolení (DSP), nebo pro sloučené řízení, prováděcí projekt (DPS), případně jednostupňový projekt (DSJ) u malých objektů a následně provádíme i autorské dozory na stavbě (AD) v průběhu realizace objektu.

Na přání investora můžeme pro námi zpracovávané projekty obstarat i projektové podklady: zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum, hydrogeologický posudek, hlukovou studii, a předjednání s kompetentními úřady.

Kancelář:

Atelier VJH s. r. o.
Konvalinková 109,
254 01 Jílové u Prahy
tel.: 776 800 333

www.AtelierVJH.cz
Email: atelier@vjh.cz

Sídlo firmy:

Atelier VJH s. r. o.
Mladenovova 5, 
143 00 Praha 4 

IČO: 493 54 159
DIČ: CZ 493 54 159

Architekt

ing. arch. Matyáš HRON
tel.: 776 800 333
jednatel