A

Zde je na příkladech konkrétních RODINNÝCH DOMŮ a konkrétních klientů zjednodušeně nastíněn postup a vývoj projektových prací od studie po realizační projekt a realizaci stavby.

Prvotní zásada je mít vhodný pozemek pro rodinný dům dle vlastních představ. Velký dům na malém pozemku, a nebo nevhodná poloha pozemku (například u rušné komunikace) znehodnotí investici a prvotní dobrý záměr.

Zahájení akce:

1. podklad - zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro rodinný dům.
2. představa investora o tom co by si přál - v tomto případě formou náčrtku.

Návrhy architekta - varianty A, B, C, D za konzultace s investorem.

Při porovnání velikosti požadovaného domu a velikosti pozemku, který investor vlastní se ukázalo, že pozemek zakoupený investorem je pro dům dle jeho představ malý - odstupové vzdálenosti obytných místností a terasy od hranice pozemku jsou malé - nezaručují dostatečné soukromí a kvalitu životního prostředí. Zastavěná plocha domu se rovnala 30 % plochy pozemku.
Cena, kterou investor hodlá do nového domu investovat je natolik vysoká, že se vyplatí získat pozemek jiný, větší a nenechat dům znehodnotit nevhodným malým pozemkem a celou dobu existence domu své neprozíravosti litovat.

O tři měsíce později - Investor zakoupil nový pozemek o více jak dvojnásobné velikosti.

Původní návrhy byly zahozeny a začala práce na nových návrzích architekta, přizpůsobených novému pozemku - varianty A, B, C, po konzultacích pak varianty D, E průběžně konzultované klientem.

Vstup investora do projekce vlastním návrhem a bohatá diskuse.

Výsledná varianta F - odsouhlasená investorem.

Rozpracování výsledné varianty do větších podrobností a další upřesňování dispozic.

Další vstup investora do projekce s pozměňovacím vlastním návrhem + diskuse a na závěr odsunutí tohoto návrhu

Výsledná STUDIE - zobrazuje výsledek předcházející tvůrčí činnosti - jedná se o schodu architekta a investora

Jednostupňový projekt - dokumentace nutná pro územní a stavební povolení a pro vlastní realizaci rodinného domu dodavatelskou firmou.

Autorské a technické dozory nebyly v tomto případě investorem u architekta objednané a tak architekt nemohl dohlížet a ovlivňovat průběh a kvalitu vlastní realizace domu.

0 1 Zaměřění 14 návrh investora 3 kopie
5 0 studie - situace5 1 studie - 1np
5 2 studie - patro5 3 studie - suteren
5 4 studie - pohledPP 1 - situace
PP 2 - 1npPP 3 - patro
PP 4 - sutPP 5 - krov
PP 6 - střechaPP 7 - řez
3 2 dopracování odsouhl varianty - patro3 1 dopracování odsouhl varianty - přízemí
2 3 var F - pohled0 2 podklad 1
1 varianta A - koordinace s okolím1 varianta B
1 varianta C1 varianta D
2 0 Zaměřění 12 1 varianta A
2 1 varianta B2 1 varianta C
2 1 varianta D2 1 varianta E
2 2 podklad 22 3 var F - 1np
Z foto - RD A