B

Zde je na příkladech konkrétních RODINNÝCH DOMŮ a konkrétních klientů zjednodušeně nastíněn postup a vývoj projektových prací od studie po realizační projekt a realizaci stavby.

Prvotní zásada je mít vhodný pozemek pro rodinný dům dle vlastních představ. Velký dům na malém pozemku, a nebo nevhodná poloha pozemku (například u rušné komunikace) znehodnotí investici a prvotní dobrý záměr.

Zahájení akce:

Klient při svých prvních představách vycházel z bytů v bytových domech stavěných na prodej. Poté požádal projektanta o návrh domu šitý na vybraný půdorys. Výsledek byl tristní a tak se pustil do vlastního návrhu.

S těmito podklady a se zaměřením pozemku se klient dostavil na první jednání. Zde vznikl stavební program a upřesněná velikost domu jako podklad pro zahájení prací na studii.

Návrhy architekta - varianty A, B, C, D, E za konzultace s investorem.

Vstup investora do projekce s vlastními návrhy a bohatá diskuse.

Další varianty F a výsledná varianta G - odsouhlasená investorem.

Finální STUDIE - zobrazuje výsledek předcházející tvůrčí činnosti - jedná se o schodu architekta a investora.

Jednostupňový projekt - dokumentace nutná pro územní a stavební povolení a pro vlastní realizaci rodinného domu dodavatelskou firmou.

Autorské a technické dozory byly v tomto případě investorem u architekta objednané, a tak architekt dohlížel a ovlivňoval průběh a kvalitu vlastní realizace domu včetně interiéru.

1 1 podklad dům m6 1 situace
6 2 suteren6 3 1np
6 4 2np6 7 pohled
7 1 přízemí 17 2 patro 2
7 3 krov 47 5 suterén 3
7 6 řez 67 7 řez
7 8 pohledy5 2
5 11 2 návrh RD
1 3 návrh RD2 0 zaměření
2 1 podklad dům3 1 varianta
3 2 varianta3 3 varianta
3 4 var3 5 varianta
3 6 varianta4 1 klient kopie
4 2 klient kopie8 foto RD - B