C

Zde je na příkladech konkrétních RODINNÝCH DOMŮ a konkrétních klientů zjednodušeně nastíněn postup a vývoj projektových prací od studie po realizační projekt a realizaci stavby.

Prvotní zásada je mít vhodný pozemek pro rodinný dům dle vlastních představ. Velký dům na malém pozemku, a nebo nevhodná poloha pozemku (například u rušné komunikace) znehodnotí investici a prvotní dobrý záměr.

Zahájení akce:

Klient si v prvním kole vybral typový dům z betonových panelů - Canaba - a zakoupil si kompletní typový projekt.

Potom klientovi přišlo líto, že za velké peníze v podstatě postaví "panelák", a tak mu jistý "projektant" nakreslil dům atypický -

tak zvané "poupě". Podle "realizační dokumentace" bylo vydáno stavební povolení a jistá nejmenovaná stavební firma začala stavbu realizovat. Po provedení základové desky však utekla.
Klient požádal o pokračování ve stavbě další stavební firmu, která mu ale oznámila, že podle předložené "realizační dokumentace" není možné dům postavit a že se musí celá projektová dokumentace přepracovat. Klienta odkázala na nás.

Po prostudování celé projektové dokumentace se ukázalo, že jsou v ní základní hrubé nedostatky

(chybějí zdi, nelze zajet do garáže, nelze chodit po schodišti, chybí konstrukce stropů apod.) a tak jsme klientovi doporučili i tuto dokumentaci zahodit a začít znovu od začátku.
Malý pozemek a velký stavební program jednoznačně předdefinoval tvar a výšku objektu. Klient v již platném stavebním povolení měl zakotveny výjimky na odstupy objektu od okolních pozemků a domů.

Výsledná STUDIE - zobrazuje výsledek předcházející tvůrčí činnosti - jedná se o schodu architekta a investora. Následně byla vypracována jednostupňová dokumentace, provedena změna stavebního povolení a takto rodinný dům i následně zrealizován.


Za tím účelem byl vybrán další dodavatel s nedostatečně zkušeným stavbyvedoucím - "všechno vím, všechno znám, já to vím nejlíp, já to takhle dělám už dvacet let a vždycky to bylo dobrý".

Autorské a technické dozory nebyly v tomto případě investorem u architekta objednané a tak architekt nedohlížel a neovlivňoval průběh a kvalitu vlastní realizace domu.

Vybraný technický dozor investora (jeho známý) neměl dostatečné technické zkušenosti a to se podepsalo na hrubých chybách provedených stavební firmou, zejména na obvodovém plášti a tepelných izolacích, které architekt objevil při náhodné návštěvě stavby. Závady bylo následně nutné odstranit a chyby opravit. Svévolné úpravy však probíhaly na stavbě dál. Tím se iniciativa klienta negativně podepsala na výsledném vzhledu domu.

1 Canaba - nadzemní podl3 7 JP 2np
3 6 Pojled jižní3 5 studie - podkorvi
3 4 studie - 2 nadzemní podl3 3 studie - 1 nadzemní podl
3 2 studie - podzemní podl3 1 studie - situace
2 Poupě - pohledy2 Poupě - nadzemní podl
1 Canaba - pohled čelní3 8 rez A